Privacy statement

Stylishmen.nl, onderdeel van JT Webshops, respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze website bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Uw persoonsgegevens zijn veilig
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: 

- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Hoe we uw informatie gebruiken
Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt op deze website, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld om de door bestelde producten te versturen naar het door u opgegeven afleveradres. De informatie die wij via onze site aan u vragen is niet meer dan dat wij absoluut nodig hebben om uw bestelling en eventuele correspondentie in goede banen te leiden.

Gebruik van cookies
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) Deze cookies zijn onder andere noodzakelijk om te kunnen onthouden wat u in uw winkelwagen heeft gelegd. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser cookies off in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende maximaal vijf jaar in uw computer blijven staan, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Beveiliging van informatie 
Om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben en deze niet onrechtmatig worden gebruikt of openbaar worden gemaakt, maken we gebruik van verschillende beveiligingstechnieken waaronder SSL (secure socket layer). Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid? 
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

- Per email: klantenservice@jtwebshops.nl 
- Per brief:           

JT webshops 
Leenderbos 18
1447 TT Purmerend

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Informatie en wijzigingen
Op verzoek verlenen wij de bezoekers van Stylishmen.nl toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven genoemde adres. 

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven aangegeven adres.