Retourneren

Wilt u een bestelling retourneren?
Het kan zijn dat u een bestelling om welke reden dan ook wilt retourneren. Dit is de eerste 14 dagen na ontvangst van het pakket mogelijk. Stuur de goederen inclusief de meegestuurde factuur en het ingevulde retourformulier retour aan:

JT Webshops
T.a.v. Klantenservice Stylishmen
Leenderbos 18
1447 TT Purmerend

U dient zelf de verzendkosten van het retourneren te voldoen.

Wij vergoeden alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Indien u heeft aangegeven dat u het aankoopbedrag van Stylishmen teruggestort wilt krijgen, geef dan ook het bankrekeningnummer op waarop u het aanschafbedrag wenst te ontvangen. Na ontvangst en controle van de retourzending zal JT Webshops, het moederbedrijf van Stylishmen, het aanschafbedrag op uw rekening storten. Hiervoor staat een termijn van 14 dagen, normaliter storten wij het bedrag binnen 2 dagen op de opgegeven rekening. Wij vergoeden alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten die wij in rekening hebben gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt( moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos.  

Klachtenprocedure
Indien u een klacht heeft, dan dient u die te melden op klachten@jtwebshops.nl

U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging van de klacht. Na het verzenden van deze ontvangstbevestiging zullen wij binnen 48uur met een passende oplossing komen. Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen, iets dat wij niet verwachten, dan kunt u altijd contact opnemen met de geschillencommissie van stichting Webshop Keurmerk.